0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.

Кандидатствай сега и вземи Плюс!

Потребителски кредити от 400 до 5000 лв.

Срок на връщане от 3 до 36 месеца

Вземи Хелп Кредит Плюс Сега »
Пример за кредит от 1000 лева с минимален период за връщане 3 месеца и максимален период 36 месеца. Обща сума за връщане за 1 година 1236,96 лева. ГЛП 41,19% Максимално ГПР 49,9%

Необходими документи за отпускане на Плюс

Попълнете формуляр за кандидатстване тук

Копие от лична карта на заемополучателя.

Документ за удостоверяване на дохода (трудов договор, фиш от заплата, годишна данъчна декларация).

Банкова сметка на заемополучателя

Моля изпратете изброените и попълнени от вас документи на office@helpcredit.eu

Нашите консултанти ще прегледат вашите документи и ако са изрядни ще получите информация за следващите стъпки от прoцеса

Защо да изберете нас?

Усвояване в рамките на 1 работен ден

Гъвкава схема на погасяване

Без скрити или допълнителни такси предсрочно погасяване

И още при предсрочно връщане на заема заплащате само дължимата за периода на ползване лихва

Общи условия ориентирани към клиента

Важно!

Хелп Кредит в качеството си на администратор на лични данни
по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679
осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение
на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (стар индентификационен номер
423738 в регистъра на Комисията за защита на личните данни).

*Забележка: Нашите консултанти разглеждат с приоритет постъпили искания за кредит,
които са с пълна и изчерпателна информация, изцяло попълнени и с посочен
точният вид кредит, за който се отнасят.