0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.

Трябва да имате навършени 18г., да живеете в България, да имате постоянни доходи, мобилен телефон и имейл адрес. Също трябва да можете да върнете навреме избраната от вас сума. Mоля, не кандидатствaйте ако имате съмнения за това.

Заемите от нас са с високи разходи, но са бързи, достъпни и напълно прозрачни. Лихвата ползване за първи изтеглен кредит е 3.433 на месец и се изчисляват от калкулатора на първа страница. Освен нея не начисляваме нищо друго което би могло да утежни условията по договора.

Защото ние Ви предлагаме по-добри условия за ползване и по-ниска лихва на кредитите до заплата от всички компании, предлагащи такъв продукт.
Плащате лихва само за дните на ползване на парите и само върху усвоената сума.
Можете многократно да теглите пари и да ги връщте в рамките на този договор.
Може да изплащате частични суми по главницата и да си намалявате олихвяемата част от нея за следващите месеци.

Не. Плащате единствено лихва от 1.5 % до 10.5 % на месец за усвоените суми.

Имате възможността сами да изчислите лихвата като умножите дните, в които сте ползвали сумата х 0,1144% на ден.

Лихвата се плаща за период през 30 дни. Или заедно с главницата при погасяване изцяло на сумата.

Главницата изплащате частично заедно с месечната лихва или изцяло при прекратяване на договора за КЛ.

За да разберете сумата е необходимо да се свържете с централния офис на Хелп Кредит чрез имейл или на тел. 0700 20 444.

Договорът се сключва за 365 дни, но винаги можете да го прекратите, като изплатите дължимите суми и изпратите имейл, че не желаете да ползвате средства по кредита ви. Веднъж прекратен, договорът не може да се сключи отново.

Заемите от нас са с високи разходи, но са бързи, достъпни и напълно прозрачни. Лихва ползване за първи изтеглен кредит е 0.1144% на ден, тя се изчислява от калкулатора на първа страница, освен нея не начисляваме нищо друго което би утежнило условията по договора.

Попълването на стандартния европейски формуляр за потребителски заем изисква 2 до 3 минути, отговор ще получите в същия ден след като изпратите формуляра, а превода на сумата ще направим веднага след като се съгласите с договора. В случай, че сметката ви е в ЦКБ, ПИБ или Изи Пей ще можете да разполагате с парите в деня на одобрението ви.

Хелп Кредит предлага изцяло електронна услуга и всички отговори се изпращат като информация до клиента в раздел системни съобщения в създадения при кандидатстването личен профил в сайта helpcredit.eu. Също така получавате и копие на това съобщение в електронната поща посочена в кандидатсването.

Редовните кредитополучатели, погасили поне един заем без закъснение получават отстъпка. Всеки платен кредит повишава кредитния Ви рейтинг. Колкото повече коректно изплатени кредити имате към нас, толкова по-голяма отстъпка получавате.

В случай, че имате възможност да погасите заема предсрочно плащате лихва само за периода, който сте ползвали заема. Няма такси за предсрочно погасяване.

Решението взимаме на база скорингова система и проверка в различни обществени и държавни регистри. Кредитът Ви ще бъде отразен е централния кредитен регистър.

Необходими са ни лични данни – трите имена, ЕГН, номер на лична карта, телефон, семейно положение, Вашия адрес; информация за Вашата работа – вида на Вашия договор (трудов или граждански), Име на Вашия работодател, каква позиция заемате, месечен доход.

Платформата ни е изградена по най-съвременните технологии, връзката с вас е криптирана, а като администратор на лични данни отговаряме пред закона за вашата лична информация.

Има по-евтини кредити, но те не са толкова бързи, гъвкави и удобни. Ние сме тук за да ви подпомогнем да управлявате вашите парични потоци, когато скоро очаквате постъпления.

Няма проблем, стига заема ви да не е необслужван.

Датата на плащане се измества в работния ден преди падежа.

В случай, че не можете да спазите срока, можете да удължите кредита, като платите такса кандидатстване за разсрочка три дни преди падежната дата.

След изтичане на срок, ако не сте се издължили, Вземането ще бъде прехвърлено към колекторска компания, което ще доведе до принудително съдебно събиране и невъзможност да кандидатствате за заем от друга кредитна институция.

Работното ни време е от понеделник до събота в часовете между 9:00 и 19:00ч. В случай, че кандидатствате в извън работно време, искането ви ще бъде прието, но разглеждането му ще стане в посочения по-горе интервал.

- Хелп Кредит карта може да бъде използвана при всеки един търговец, който приема плащания с Visa и MasterCard карти. Вида на терминала, на който се извършва плащането, може да бъде физически (ПОС, АТМ) или виртуален (в Интернет). При плащания на АТМ или ПОС, клиента се верифицира посредством предоставения му ПИН код, а при плащания при търговци в Интернет, верификацията става със CVV2 кода, който се намира на гърба на картата.

- При желание на клиента за отказ от продукта, крайният баланс на картата, след начислени приложими такси, бива занулен и сумата преведена по личната банкова сметка на клиента. Този процес се нарича „Изкупуване на карта“ и е необратим – ако клиента иска в бъдеще отново да използва услугата трябва да му бъде издадена нова карта.

- При съмнения от страна на клиента, че картата му е използвана неправомерно, то той трябва да се свърже с оператор за да му бъде блокирана картата. Ако има осчетоводени транзакции, които не са извършени от клиента се попълва искане за оспорване на транзакция. Искането трябва да бъде попълнено и подписано от клиента и изпратено до Хелп Кредит. Оспорвания могат да се правят само за транзакции извършени в предходния месец. След като искането бива разгледано от служител на Хелп Кредит и няма неточности при попълването от страна на клиента се инициира процес по Оспорване на транзакция по установения канален ред на MasterCard. Целият процес се изпълнява от Пейнетикс.

- Картата се преиздава, когато поради някаква причина – изгубена, открадната, повредена – е била деактивирана преди да изтече срока на валидност.- Картата се подновява, когато срока на валидност изтече и клиента желае да продължи да използва услугата.- И в двата случая е нужно да бъде попълнено и подписано искане от страна на клиента. Препоръчително е искането за подновяване да бъде изпратено поне 2 месеца преди изтичане на валидността на картата.

- Automated Teller Machine (ATM) е банкомат – устройство за теглене на пари в брой, плащане на услуги, извършване на преводи между сметки, извършване на справочни и други платежни и неплатежни услуги.

- Point of Sale терминал е устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги или получаване на пари в брой.

- Проверка на баланса на картата, както и статуса на самата карта и последващото разрешаване или отхвърляне на транзакцията.

- Personal Identification Number (PIN) е персонален идентификационен номер, служещ като парола за достъп до картата. Въвежда се посредством клавиатурата на терминалните устройства АТМ или ПОС. С цел предотвратяването на злоупотреби задължително се пази в тайна от трети лица. Ако клиента е въвел 3 пъти подред грешен ПИН код картата му ще бъде автоматично блокирана. Нов код може да бъде изпратен чрез СМС след попълване на бланка от страна на клиента.

- Незабавно клиента трябва да се обади на оператор на телефон 088 2450661 или 0700 20 444 за да бъде блокирана картата. След това клиента трябва да попълни Искане за блокиране на предплатена карта, което да бъде изпратено до Хелп Кредит – може и в дигитален вариант – в рамките на 3 дни. В случаите, когато клиента няма възможност да попълни бланката е възможно тя да бъде изпратена в до 30 дневен срок.

За всякакви допълнителни въпроси относно Хелп Кредит Карта клиента може да се обади на телефон 0700 20 444 в работно време.