0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.

Кандидатствай сега и вземи Без край!

Кредитна линия от 400 до 500 000 лв

Срок на връщане от 1 до 120 месеца

Вземи Хелп Кредит Без край Сега »
Пример за кредит 10000 лева с минимален период за връщане 1 месец и максимален период 120 месеца. Обща сума за връщане за 1 година 10150 лева. Максимално ГПР 1,51%

Необходими документи за отпускане на Без край

Попълнете формуляр за кандидатстване тук

Копие от лична карта на заемополучателя.

Документ за удостоверяване на дохода (трудов договор, фиш от заплата, годишна данъчна декларация).

Банкова сметка на заемополучателя

Моля изпратете изброените и попълнени от вас документи на office@helpcredit.eu

Нашите консултанти ще прегледат вашите документи и ако са изрядни ще получите информация за следващите стъпки от прoцеса

Защо да изберете нас?

Усвояване в рамките на 1 работен ден

Гъвкава схема на погасяване

Без скрити или допълнителни такси предсрочно погасяване

И още при предсрочно връщане на заема заплащате само дължимата за периода на ползване лихва

Общи условия ориентирани към клиента

Важно!

Хелп Кредит в качеството си на администратор на лични данни
по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679
осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение
на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и
Закона за защита на личните данни (стар индентификационен номер
423738 в регистъра на Комисията за защита на личните данни).

*Забележка: Нашите консултанти разглеждат с приоритет постъпили искания за кредит,
които са с пълна и изчерпателна информация, изцяло попълнени и с посочен
точният вид кредит, за който се отнасят.