0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.

Вие кандидатствате за Аванс Плюс Авто Имот

Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3

Основни данни за клиент

Задължително е въвежданото на име и фамиля.

Въведете три имена

Задължително е въвежданото на ЕГН.

Невалидно ЕГН Дължината трябва да е 10 символа.

Задължително е въвежданото на номера на личната карта.

Невалидно номера на лична карта. Дължината трябва да е 9 символа.

Задължително е въвежданото на номер на банкова сметка

Невалидно на банкова сметка

Задължително е въвежданото на име и фамиля.

Въведете име и фамилия

Задължително е въвежданото на ЕГН.

Невалидно ЕГН


Основни данни за Солидарния длъжник

Задължително е въвежданото на име и фамиля.

Въведете име и фамилия

Задължително е въвежданото на ЕГН.

Невалидно ЕГН

Задължително е въвежданото на телефон.

Невалиден телефон


КонтактиВъведете по детайлен адресНевалиден телефон

Задължително е въвежданото на адрес

Данни за заема

лева


Сумата за кредит Аванс може да е до 399 лв.
дни месеца
Обща сума за погасяване: <% customer.returnPrice | currency: "BGN ":0 %>
Месечна вноска <% (customer.returnPrice/customer.time) | currency: "BGN ":0 %>
- Вноската отговаря на ГПР 49,9%37,44 %

Данни за доходите на клиента

Невалидно номера на лична карта. Дължината трябва да е 9 символа.


Данни за материалното състояние на клиента

Недвижимо имущество:


Автомобили

Декларация - за наличие на задължения към финансови институцииДекларация-Кредитоискател

1.Да извърши всякакви проверки за установяване на финансовото ми състояние и платежоспособността ми, с цел потвърждаване верността на дадената от мен информация. 2.Съобразно чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) да обработва мои лични данни, предоставени от мен или получени от други администратори на лични данни, с цел сключване на договор за кредит. 3.Да събира информация по всички обстоятелства на съдържащи се в информационния масив на НОИ, включително, но не само, осигурителен доход, извършените осигурителни плащания, размер на направените вноски по фондове и всякаква друга информация. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 1.Съм информиран за обстоятелствата по чл.19 от ЗЗЛД. 2.За попълнените и предоставени от мен в заявлението за кредит неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 3.Запознат съм с условията на ХЕЛП КРЕДИТ АД за предоставяне на кредит, погасителния план и вноските по кредита, Тарифата за таксите и комисионните, приемам ги и разбирам, че ХЕЛП КРЕДИТ АД има право да откаже предоставянето на кредитна услуга без да обосновава причините за отказа.

Декларация- Солидарен длъжник

1.Да извърши всякакви проверки за установяване на финансовото ми състояние и платежоспособността ми, с цел потвърждаване верността на дадената от мен информация. 2.Съобразно чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) да обработва мои лични данни, предоставени от мен или получени от други администратори на лични данни, с цел сключване на договор за кредит. 3.Да събира информация по всички обстоятелства на съдържащи се в информационния масив на НОИ, включително, но не само, осигурителен доход, извършените осигурителни плащания, размер на направените вноски по фондове и всякаква друга информация. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 1.Съм информиран за обстоятелствата по чл.19 от ЗЗЛД. 2.За попълнените и предоставени от мен в заявлението за кредит неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 3.Запознат съм с условията на ХЕЛП КРЕДИТ АД за предоставяне на кредит, погасителния план и вноските по кредита, Тарифата за таксите и комисионните, приемам ги и разбирам, че ХЕЛП КРЕДИТ АД има право да откаже предоставянето на кредитна услуга без да обосновава причините за отказа.