0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.

Кредитен консултант за София и страната

Хелп Кредит е финансова институция вписана в регистъра на БНБ под № BGR 00354 от Българска Народна Банка, с основна дейност отпускане на бързи необезпечени и обезпечени заеми.

Изисквания към кандидатите за Кредитен консултант/партньор за всички райони - познаване на бизнеса в съответния район;
- представителен офис и допълнителна основна дейност(застрахователни агенти, брокери, туристически агенции, счетоводни къщи, консултантски центрове и други);
- с предимство ще се ползват кандидатите с опит във финансова банкова или небанкова институция;
- инициативност и ориентираност към резултатите;

Отговорности: - осъществяване на активни директни продажби извън офисите на Хелп Кредит ;
- активно да привлича потенциални клиенти;
- събира и анализира необходимата информация за отпускане на заем;
- консултира клиента в удобно за него време;
- съдействие за подготовка и оформление на документите за отпускане на кредит;
- предоставя документите за разглеждане и одобрение в Централен офис;
- осъществява мониторинг на бизнес средата в района и предложения за развитие;

Ние Ви предлагаме: - Дългосрочна и перспективна професионална реализация във финансовия сектор;
- Добро възнаграждение обвързано с постигнатите резултати;
- Безплатно професионално обучение;
- Самостоятелност в организацията на дейността Ви и планирането на работното време;

Вашата автобиография и актуална снимка, мотивационно писмо, моля да изпратите на jobs@helpcredit.eu след като се запознаете с нашата дейност и продукти и посетите сайта ни: www.helpcredit.eu