0700 20 444
Набира се директно от цялата страна.
{ $pageTitle }}
<p>Хелп Кредит е финансова институция вписана в регистъра на БНБ под № BGR 00354 от Българска Народна Банка, с основна дейност отпускане на бързи необезпечени и обезпечени заеми.</p> <p> <strong>Изисквания към кандидатите за Кредитен консултант/партньор за всички райони</strong> - познаване на бизнеса в съответния район;<br/> - представителен офис и допълнителна основна дейност(застрахователни агенти, брокери, туристически агенции, счетоводни къщи, консултантски центрове и други);<br/> - с предимство ще се ползват кандидатите с опит във финансова банкова или небанкова институция;<br/> - инициативност и ориентираност към резултатите; </p> <p> <strong>Отговорности:</strong> - осъществяване на активни директни продажби извън офисите на Хелп Кредит ;<br/> - активно да привлича потенциални клиенти;<br/> - събира и анализира необходимата информация за отпускане на заем;<br/> - консултира клиента в удобно за него време;<br/> - съдействие за подготовка и оформление на документите за отпускане на кредит;<br/> - предоставя документите за разглеждане и одобрение в Централен офис;<br/> - осъществява мониторинг на бизнес средата в района и предложения за развитие;<br/> </p> <p> <strong>Ние Ви предлагаме:</strong> - Дългосрочна и перспективна професионална реализация във финансовия сектор;<br/> - Добро възнаграждение обвързано с постигнатите резултати;<br/> - Безплатно професионално обучение; <br/> - Самостоятелност в организацията на дейността Ви и планирането на работното време;<br/> </p> <p> Вашата автобиография и актуална снимка, мотивационно писмо, моля да изпратите на <a href="mailto:jobs@helpcredit.eu" title="jobs@helpcredit.eu" class="tearmsLinks" >jobs@helpcredit.eu</a> след като се запознаете с нашата дейност и продукти и посетите сайта ни: <a href="http://www.helpcredit.eu" title="www.helpcredit.eu" class="tearmsLinks" >www.helpcredit.eu</a></p>